Café Grindstugan i Göteborg har lockat skrattsugna under sommaren i 4 år nu. Jag har gästat varje sommar. I onsdags var det dags på nytt. De senaste två åren har jag ombetts öppna kvällen, något jag inte har något emot men det har också vid båda dessa tillfällen varit något vajsing med ljudet vilket har drabbat enkom mig eftersom det justeras då. Förra året hörde bara en liten del av publiken mina öppningsminuter. Jag ville därför försäkra mig om att det var åtgärdat när jag återigen blev tillfrågad om att gå på först. Ny ljudanläggning var införskaffad sades det men likväl strulade det återigen. Mina första minuter nådde bara ett fåtal. Frustrerande och jag hoppas verkligen det soundcheckas bättre i fortsättningen. Jag var nöjd med min insats men ljudstrulet samt det faktum att publiken inte var riktigt redo för stand up när jag gick på bidrog till att det aldrig riktigt lyfte. Förutsättningarna var i övrigt goda. Fint väder och mycket folk, vi konkurrerade ju faktiskt med Gothia cup bara en bit bort.

Övriga som uppträdde denna afton var Eric Andersson, Ann Gräsberg, Oscar Nilsson och Jörgen Sjöberg.

Nästa år kommer jag inte att öppna kvällen.